اهنگهای ابی عالی

دانلود اهنگ این دریای خیانت مره بکوشته امان درد رفاقت مره بکوشته

دانلود اهنگ این دریای خیانت مره بکوشته امان درد رفاقت مره بکوشته

خواننده : ابی عالی

سبک موزیک : به زبان شمالی

امان درد رفاقت مره بکوشته این دریای خیانت مره بکوشته هزاری هزاریه پنجی پنج تومنیه هر کسی ادعا داره ولا وی شاه نیه

link dow