اهنگهای روزبه بمانی

اهنگ بری چی میمونه برای من آخه من غیر خنده های تو مگه چی دارم تو بگو

اهنگ بری چی میمونه برای من آخه من غیر خنده های تو مگه چی دارم تو بگو

اهنگ بری چی میمونه برای من با صدای “روزبه بمانی” منتشر شد.

بری چی میمونه برای من آخه من غیر خنده های تو مگه چی دارم تو بگو آخه کی پای این یکی شدن همه دنیاشو داده مثل من تو بگو تو بگو

دیر شروع کردی به خوانندگی ولی بدون شک جزء بهترینایی.صدا ی گیرا و ترانه ها هم که دیگه بهترین

ادامه خواندن اهنگ بری چی میمونه برای من آخه من غیر خنده های تو مگه چی دارم تو بگو