اهنگهای محمد علیزاده

اهنگ گوشی تو دستمه یه ریز پیش عکست میخوابم منه مریض

اهنگ گوشی تو دستمه یه ریز پیش عکست میخوابم منه مریض

اهنگ گوشی تو دستمه یه ریز پیش عکست میخوابم منه مریض با صدای محمد علیزاده

گوشی تو دستمه یه ریز پیش عکست میخوابم منه مریض
همه حرفامو گفتم فقط یه چیز بیا هرجور میخوای باش
پشت فرمون حواس پرت منو دوست داشتن تو دیوونه کرد
تو دل کی برم تو هوای سرد یهو برگردی ای کاش

ادامه خواندن اهنگ گوشی تو دستمه یه ریز پیش عکست میخوابم منه مریض